Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler  

     Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır.

     Ayrıca;

   Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatlarına ek olarak sigorta kapsamına alınabilir.

   Primlerin Ödenmesi Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Meyve ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece Don teminatında primin 2/3’ü Devlet tarafından karşılanır.

   Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25’i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

   Hasar İhbarları Sigortalı/Sigorta ettiren; hasar ihbarını, sigortacı ya da acentesi aracılığıyla, sistem üzerinden, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, en kısa sürede Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM’e) yapar.

   İşleyiş ve Hasar Organizasyonu Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM’e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM’in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

     Hayvan Hayat Sigortası Nedir?

   Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı süt sığırlarınızın başına gelebilecek sorunlara karşı hayvanlarınızı sigortalatıp hem hayvanlarını güvence altına alabilir hem de maddi kayıplarını koruyabilirsiniz.

     Teminat Altına Alınan Riskler

     Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan;

   Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

   Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,

   Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

   Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

   Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri

   Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski