Hasar Anında Yapılması Gerekenler

     İhbar Aşamasında Sigortalıdan İstenilen Bilgiler;

     Yangın ve Hırsızlık Hasarları İçin;

   Poliçe numarası,

   Sigortalının ünvanı,

   Riziko adresi, görüşülecek kişi ve telefon numarası,

   Hasar tarihi,

   Hasarın oluş şekli hakkında bilgi,

   Hasara ilişkin teminat ( bina, muhteviyat, demirbaş, emtea )

   Tahmini hasar miktarı.

     Oto Hasarları İçin;

   Poliçe numarası,

   Sigortalının ünvanı,

Kazanın meydana geldiği yer ve tarih,

   Hasarın oluş şekli hakkında bilgi,

   Tahmini hasar miktarı,

   Aracın yapılacağı servisin adresi, görüşülecek kişi ve telefon numarası.

   Aracın bulunduğu servis anlaşmalı değil ise servisin vergi nosu

   Sürücü tc nosu Hasar tutanaklı mı beyanlı mı?

     Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Hasarları İçin;

   Poliçe numarası,

   Sigortalının ünvanı,

   Hasarlı makine - cihazın cinsi,

   Hasar tarihi,

   Hasarın oluş şekli hakkında bilgi,

   Tahmini hasar miktarı,

   Makine - cihazın görüleceği yerin adresi, görüşülecek kişi ve telefon numarası.

     İnşaat, Montaj ve Nakliyat Hasarları İçin;

   Poliçe numarası, Sigortalının ünvanı,

   Hasar tarihi,

   Hasarın oluş şekli hakkında bilgi,

   Tahmini hasar miktarı,

   Riziko adresi, görüşülecek kişi ve telefon numarası.

   Hasarın Ödenmesi Sigortalıdan istenen belgeler tamamlandıktan ve eksper raporu xxx Sigorta'ya teslim edildikten sonra yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak olan hasar tazminat makbuzu, ibranamesi ve temliknamesi, sigortalımız veya hak sahipleri tarafından imzalanarak, sigortalının vergi kimlik numarasının veya hak sahibi tüzel kişi ise vergi levhası ve imza sirkülerinin Şirketimize ibraz edilmesinden sonra, tazminatın ödenmesi istenen banka şubesine havale veya EFT şeklinde yapılmaktadır. (İlgili şubelerde hesap açılmasına gerek yoktur.) Ancak, Kasko Sigortası kapsamındaki hasarlarda, hasarın şirketimizce anlaşmalı olan araç tamir servislerinde tamir edilmiş olması durumunda hasar ödemesi onarımı yapan servise yapılacaktır.